O deporte visto por Chaplin, Louis Malle e Werner Herzog

“A beleza non é o obxectivo do deporte competitivo, pero o deporte de alto nivel é un escenario privilexiado para a expresión da beleza humana. A relación é máis ou menos como a que existe entre a valentía e a guerra. A beleza humana da que falamos aquí é beleza dun tipo particular; podería chamarse… Read More O deporte visto por Chaplin, Louis Malle e Werner Herzog

Sesión sobre Hal Hartley

“Conta Hartley que nunha ocasión unha revista de danza propúxolle escribir un artigo sobre o movemento no cinema, tentouno e fracasou. Parecíalle contraditorio atar a palabra a un suxeito e predicado que ocupase o espazo convencional dunha liña, e doutra, e doutra máis. Ocorréuselle concibir unha especie de caligrama porque “a realidade plástica do poema… Read More Sesión sobre Hal Hartley

Algo máis que un (Cine) Clube

“A miña afección ao cinema comezou como a de calquera adolescente da época. Primeiro foron as sesións infantís dos domingos, onde reinaban «as do Oeste», o cinema cómico estadounidense (Chaplin, sobre todo) e as de adoutrinamiento católico (Fabiola [1948] de Alessandro Blasetti, La Señora de Fátima [1951] de Rafael Gil, ou El Judas [1952] de… Read More Algo máis que un (Cine) Clube