Non conciliados (2). Presentación

Isaac Lourido –responsábel tamén do limiar de Non conciliados. Argumentos para a resistencia cultural– presentou con Daniel Salgado e Miguel Prado a publicación na festa de noveno aniversario do Cineclube de Compostela. A continuación reproducimos as notas para a súa intervención, que amabelmente nos reenviou. [Non conciliados. Argumentos para a resistencia cultural pódese conseguir nas… Read More Non conciliados (2). Presentación

Non conciliados

Argumentos para a resistencia cultural O Cineclube de Compostela presentou na festa do seu noveno aniversario o volume colectivo Non conciliados. Argumentos para a resistencia cultural, unha caixa de ferramentas que contén vinte e tres achegas textuais contra a superestrutura ideolóxica do modo de produción dominante, a cultura do espectáculo e a propiedade intelectual privatizada.… Read More Non conciliados