A punta do iceberg

O dereito ao canon dos autores representa só a punta do iceberg entre dous sistemas enfrontados de concepción da propiedade intelectual: para un primeiro grupo tradicional, os dereitos de autor son un dereito fundamental que debe ser xestionado a través dun intermediario (unha entidade de xestión) para facelo efectivo; para un segundo grupo, fundamentalmente vinculado… Read More A punta do iceberg