Como facer un filme #1

Fax de Miramax rexeitando a proposta de Robert Kramer para a realización dun filme en 1998 que levaba por nome Ground Zero.

“O escritor amosa a súa incapacidade para expresar ideas, sentimentos, pensamentos e palabras de maneira coerente” ou, aínda, “… a historia [do filme] carece de sentido e hai unha absoluta despreocupación pola estrutura…”